Products

保溫控制針織布

應用類別:

衣著用品


產品證書 / 產品型錄:

產品說明

1.刷毛搖粒針織系列:利用刷毛造成組織的空間,達到滯留空氣,保溫效果。                                                                  

2.快熱針織系列 :利用南亞獨特的快熱絲,除了保溫作用,亦有吸臭功能。                                                                             

3.吸熱針織系列:吸收近紅外線達到保溫作用,同時具備遠紅外線機能。

產品用途

應用於秋冬運動休閒服

(台塑企業 南亞公司提供,2016/04/08)

馬上透過 QR Code 分享產品訊息

保溫控制針織布