Products

钝光原饼

应用类别:

衣着用品 、 运动器材


产品证书 / 产品型录:

产品说明

 1. 特性:
         鈍光纖維含高濃度陶瓷粒子
   →反射紫外線線(UV cut)
    →消光效果
         ‧ 手感具特殊的粉感效果。Powder touch
         ‧ 防透性
         ‧ dpf : 0.7~ 0.35
 2. 規格:
         ‧FDY:15/12,20/24,30/48,40/36,40/48,
                         40/72,50/24,75/36
    

产品用途

針織:運動服,休閒服。

产品型号

型号 品名 产品特色 用途
BNNKC
BNNKA

(台塑企业 南亚公司提供,2016/09/02)

马上透过 QR Code 分享产品讯息

钝光原饼