Products

烫金转写膜

应用类别:


产品证书 / 产品型录:

产品说明

1. 适合于中、小面积(花纹图案或字体)烫印。

2. 烫印后外观均匀且切面全无箔屑污染(棕色底层)

3. 除了一般亮面效果亦可承制雾面(消光)效果。

产品用途

1.  贺卡

2.  喜帖

3.  香烟盒

4.  包装纸盒

5.  书皮

6.  红包袋

7.  塑料硬壳容器

马上透过 QR Code 分享产品讯息

烫金转写膜