Products

南亞TPU膠皮布鞋材 NO SEW材料

应用类别:

人造皮革 、 衣着用品 、 运动器材


产品证书 / 产品型录:

产品说明

1.供应热熔胶膜、高低温膜以PP离型纸榇垫
2.PU与热熔胶复合材                   
3.环保无熔剂材料                     
4.轻量化、高拉力补强材料                             
5.以热压加工与Polyester网布或PVC、PU合成革贴合

产品用途

压接着加工               
1.鞋面                
2.鞋身                  
3.衣、鞋LOGO                 
4.鞋头鞋后跟补强材

(台塑企业 南亚公司提供,2017/02/08)

马上透过 QR Code 分享产品讯息

南亞TPU膠皮布鞋材 NO SEW材料