Products

钝光加工丝

应用类别:

衣着用品 、 运动器材


产品证书 / 产品型录:

产品说明

  1. 特性:
         钝光纤维含高浓度陶瓷粒子
   →反射紫外线(UV cut)
    →消光效果
         ‧手感具特殊的粉感效果。 Powder touch
         ‧ 防透性
         ‧ dpf : 1~ 0.35
     2. 规格:
          DTY:20/24,30/36,40/36,40/72,50/72/(2),
                      50/96,50/144,75/72/(2),75/144/(2),75/96
                      75/48+,75/72+

产品用途

针织:运动服,休闲服。

(台塑企业 南亚公司提供,2016/09/02)

马上透过 QR Code 分享产品讯息

钝光加工丝